Bestuursvergadering

Afgelopen donderdag 26/10 heeft het bestuur vergaderd, enkele highlights:

  1. Kerstgolf  is op 16-12-2023, in Zandvoort uiteraard.
  2. Eetlocatie volgt evenals het inschrijven via de site.
  3. Het golfweekend voorjaar 2024 is gepland op 9, 10, 11 en 12 mei. Locaties zijn Veluwe of Noord Limburg.

Hou hier vast rekening mee in de agenda’s

Bestuursvergadering

Kort verslag bestuursvergadering 3-7-2021

Aanwezig: Andre, Boudewijn, Tom, Coen

  • Kerstgolf in Zandvoort is vastgesteld op 18-12-2021, diner locatie volgt
  • De ALV zal na de kerstgolf wedstrijd plaatsvinden
  • Lustrum voorlopige datum 20-23 mei 2022, locatie hotel in Slenaken
  • Diverse spelvormen zullen tijdens de lustrum wedstrijden georganiseerd worden
  • Belangstellenden voor een bestuursfunctie kunnen zicht melden

van het Bestuur

Beste leden,

Het bestuur stelt voor de algemene ledenvergadering, die traditioneel na het kerstgolf wordt gehouden, uit te stellen. Het kerstgolf zelf wordt –onder voorbehoud- wel georganiseerd. Het kerstdiner zal niet plaatsvinden.

We willen de ALV nu met/rond  Pinksteren organiseren, wellicht met golf event en diner.

Laat het weten als je bezwaar hebt tegen dit voorstel voor verplaatsing ALV.

 

Het bestuur.

Wintergolf

Op de leden vergadering is afgesproken op 4 zaterdagen wedstrijden te organiseren. Voorgestelde data wintercompetitie zijn: 27 januari, 10 februari, 24 februari en 10 maart. We starten rond 13:oo en de banen zijn Spierdijk, Hilversum, Amstelveen, Wilnis en/of de Zaanse.

De inschrijving wordt binnenkort opengezet op de site.

Suggesties zijn altijd welkom

Coen