Contributie 2020

De contributie voor 2020 is gelijk gebleven aan die van vorig jaar. Sterker nog, sinds 2008 is de contributie niet verhoogd en gebleven op 30 euro.
Al 10 leden hebben de contributie voor 2020 al betaald. Want het scheelt in de vermogens belasting:-)

Contributie kan je overmaken op rekening nr NL43 INGB 0005 1710 92 tnv US Golf Amsterdam.

werkzaamheden de Hoge Dijk

Komende week (18 november) tee boxen gerenoveerd.

De volgende tee’s gaan “op de schop”:

  • Tee renovatie van hole 18/ start week 47
  • Tee renovatie van hole 15/ start week 47/ week 48
  • Tee renovatie van hole 13/ start week 48
  • Bezoden holes 13, 15 en 18 in week 49
  • Tee renovatie hole 12/ start week 49
  • Tee renovatie hole 5/ start week 49/ week 50
  • Tee renovatie hole 2/ start week 51
  • Bezoden holes 2, 5 en 12/ week 51

Er komen tijdelijke tee boxen tijdens de renovatie. Eind december moet dit project afgerond zijn, e.e.a. afhankelijk van het weer.
Vanaf 18 november wordt van winter tee’s gespeeld.

Startlijst, wat is dat?

Om de wedstrijdleider te ontzien hebben we het computer fenomeen Guus gevraagd of hij een systeem kon maken, zodat er vanuit de computer een flight indeling komt. Minder wekelijks werk en stress voor de wedstrijdleider!
Guus had binnen 24 uur een fraai systeem bedacht. Elke keer als iemand zich inschrijft wijzigt de computer de startindeling, die je kan zien bij de deelnemerslijst. De eerste 4 namen zijn dan de 1e flight.

We gaan de komende weken eens kijken hoe dit werkt, want er zullen best nog wat aanpassingen kunnen komen. Bij voorbeeld bij 6 deelnemers. Wordt 4 om 2 of 3 om 3?

We zijn ook zeer benieuwd, wat men van dit systeem vindt.

ALV 21 december

De ALV (Algemene Leden Vergadering) van US Golf wordt evenals vorig jaar weer gehouden in Zandvoort op 21 december na afloop van het kerstgolf.

Als je bepaalde punten op de agenda wil hebben, laat dit dan tijdig weten aan een van de bestuursleden.

het kerstdiner 2019

De traditie is dat elk jaar na afloop van het kerstgolf een kerstdiner plaatsvindt. Elk jaar kiest een lid van de club uit waar we gaan eten. En het mag geen locatie zijn waar eerder een kerstdiner van US is geweest.

Dit jaar is Boudewijn de “gelukkige”, die mag kiezen waar we gaan eten. Tijdens de ledenvergadering hebben we gevraagd naar de vorderingen bij Boudewijn, maar hij hield zich nog op de vlakte. Dus we moeten geduld hebben.

leary en tweary

Dankzij de wedstrijd tegen de Zweden wordt nu ook bij US Golf de Leary en de Tweary ingevoerd om het golfgebeuren een extra dimensie te geven. Afgelopen zaterdag werd dit voor het eerst toegepast. Op hole 2 van de Holendrecht baan werd gespeeld om de Leary.

Leary is eigenlijk een verlenging van de longest, maar dan moet je wel 2x op de fairway slaan.

Ik ben apetrots, dat ´t mij gelukt is om de eerste Leary uit de historie van US binnen te slepen. Daarna heb ik ook geen bal meer goed geslagen en eindigde kansloos als laatste.

De Tweary wordt gehouden op hole 4, is een verlengde van de neary. Dus wie ligt na 2 slagen het dichtst bij de hole. Dit was een easy project voor Diantha.

Het was zaterdag toch een gedeeld gebeuren, want de neary ging naar Kees v Oostveen en de longest naar Keetje.

De prijsuitreiking was een curieus gebeuren. Naast ons was een golfclub ellenlang bezig met de prijsuitreiking met langdurig applaus. Die maakten zo´n lawaai, dat Coen de prijzen bij ons niet kon omroepen. We kregen Coen niet zover, dat hij ook staande op de stoel de prijsuitreiking ging doen. Maar je begrijpt dat met veel lawaai en applaus, ook bij ons de prijzen werden uitgedeeld en vooral ook degene die in de achterhoede eindigden, kregen extra veel applaus:-)