Bestuursvergadering

Bestuursvergadering USGOLF  8-10-2020

Aanwezig via Watsapp: Andre,  Tom,  Coen, Boudewijn

Aanvang: 20:00

Besproken punten:

  1. Kerstgolf, kerstdiner en algemende leden vergadering.

Gezien de te verwachten covid-19 omstandigheden is besloten:

  • het Kerstgolf onder voorbehoud te organiseren op zaterdag 19 december;
  • het Kerstdiner over te slaan, maar als de covid-19 omstandigheden dat toelaten, een Pinksterdiner te organiseren;
  • de algemene ledenvergadering uit te stellen en te koppelen aan dit Pinksterdiner en/of een Pinkstergolf.

Op de website zal mededeling gedaan worden van dit voorstel tot uitstel van de ALV en zal de leden gelegenheid geboden worden hier bezwaar tegen in te dienen bij het bestuur. Tevens zal een mail verstuurd worden.

  • Financien en contributie.

Verwacht wordt dat de financiële situatie minimaal gelijk, danwel positief zal zijn over 2020. Dit komt onder andere doordat  we langer met de ballen doen (minder afschrijving).

Besloten wordt daarom de contributie ongewijzigd te laten voor 2021.

  • Prijsuitreiking

De standen van de zondagcompetities zullen door Boudewijn verzameld worden en op de website worden geplaatst. Voor de 9 holes winter en zomercompetitie zal doen 1 stand opmaken en op de website plaatsen.

Boudewijn stelt uitslagen op

  • Bestuur

Alle bestuursleden hebben zich beschikbaar gesteld nog een jaar aan te blijven.

  • Jubileum

Er zal  op de ALV Pinksteren een agendapunt Commissie 2022 geplaatst worden.

20:35     Einde vergadering

Geef een reactie