Verslag ALV 21 december 2019

Aanwezig:           Guus, Henk, Andre, Dianthe, Pieter P, Annemieke, Boudewijn, Keetje, Harold, Tom A, Pieter J, Tom V, Coen, Nicole, Gertjan, Jacqueline

Financieel overzicht:
Tom A brengt verslag uit: Het saldo van de kas blijft ook dit jaar weer rond de € 7.000 staan. Voorgesteld wordt daarom de contributie niet te verhogen. Dit voorstel wordt aangenomen door de vergadering en dus zal de contributie weer € 30,00 zijn.

Ballen:
Er is vooronderzoek gedaan.
Besloten wordt de keuze te delegeren aan Tom A, Boudewijn en Pieter J.

Lustrum:
Na enige discussie over het moment van oprichting wordt afgesproken dat het officiële 4e lustrum in 2021 zal zijn.

Wintercompetitie 9-holes:
Annemieke en Diantha zullen de wedstrijden voor de 9-holes wintercompetitie organiseren.

Wedstrijden:
De wedstrijden met Drkshorn en de Zweden waren een succes. Mogelijk komt hier een vervolg op. Tom A onderzoekt –opnieuw- de mogelijkheden voor een wedstrijd met de Belgen.

Reizen:
Voorjaarsreis  2020: Kees heeft ons uitgenodigd voor zijn huis in Frankrijk met Hemelvaart (21-24 mei). Deze optie wordt met dank aanvaard, verdere invulling en afspraken volgen.

Najaarreis 2020: Tom V en Andre werken de Schotland optie uit.

Bestuur:
Boudewijn neemt de wedstrijdcie taak van Pieter over verder blijft het bestuur zitten.

Prijzen:
De voorzitter deelt de prijzen uit (voorzover de winnaars aanwezig zijn):

9 holes kampioen:           Harold
18-holes kampioen:        Boudewijn
Meeste neary’s:               Boudewijn
Birdie klassement:           Henk
Kerstgolf uitslag:             Andre 18 stableford punten

Afsluiting:
De voorzitter bedankt Pieter voor al zijn inzet voor de wedstrijdcommissie.

Geef een reactie