Vooraankondiging: Algemene ledenvergadering 26 mei: komt allen

Voor de wedstrijd zullen we om 11.00 uur de algemene ledenvergadering houden waarin we vooruitkijken naar het nieuwe seizoen en het bestuur zal verantwoording afleggen over het afgelopen jaar.

Verder heeft Dianthe aangegeven haar positie van ondersteuner van Guus neer te leggen zijn we dus op zoek naar iemand die deze rol op zich wil nemen.

 

Geef een reactie