21 mei 2012 10 jaar US Golf

Op 21 mei 2002 werd de oprichtingsvergadering van US Golf gehouden in het clubhuis van de Hoge Dijk, precies daar waar (bijna) 10 jaar later de 10e jaarvergadering werd gehouden. het toenmalige bestuur is nog steeds lid van de club: immers Hans werd als voorzitter gekozen, Mary-Ann als secretaris, Pieter als wedstrijdcommissaris, Mascha studentenzaken en ikzelf als penningmeester.
Fijntjes refereerde forezitter André aan de uitgangspunten van de club geformuleerd bij de 1e bestuursvergadering in juni 2002:
1. leden leren golfen
2. gezamenlijk golf spelen in een zo aangenaam mogelijke sfeer
3. klein blijven (!)
4. Hoge Dijk als uitvalsbasis gebruiken
5. (vervolg) cursussen aanbieden aan leden
6. interne competities houden
Tevreden stelde André vast dat aan alle doelstellingen is voldaan.
Op het moment van oprichting waren er 13 GVB leden en 20 die ervoor bezig waren. het maximum aantal GVB leden is gesteld op 70, een aantal wat in die 10 jaren nimmer is gehaald. 62 is het meeste geweest.
Een mogelijk samenwerking met Shanky is ter sprake gekomen en er zijn geen bezwaren van de kant van de leden geuit.
Tijdens de vergadering is besloten de bestuurssamenstelling ongewijzigd te laten, de coontributie met 5 euro te verhogen met ingang van 2013 en volgend seizoen een trip naar Kent, waar Eric Ahlers marshall is op 2 golfbanen, die dan worden aangedaan.

Geef een reactie