ALV 21 december

De ALV (Algemene Leden Vergadering) van US Golf wordt evenals vorig jaar weer gehouden in Zandvoort op 21 december na afloop van het kerstgolf.

Als je bepaalde punten op de agenda wil hebben, laat dit dan tijdig weten aan een van de bestuursleden.

Geef een reactie