Contributie 2020

De contributie voor 2020 is gelijk gebleven aan die van vorig jaar. Sterker nog, sinds 2008 is de contributie niet verhoogd en gebleven op 30 euro.
Al 10 leden hebben de contributie voor 2020 al betaald. Want het scheelt in de vermogens belasting:-)

Contributie kan je overmaken op rekening nr NL43 INGB 0005 1710 92 tnv US Golf Amsterdam.

Geef een reactie