golfcursusoverzicht herfst 2011

De USC introductie golfcursus bestaat uit 4 lessen en er worden dit najaar 2x gehouden. Startdata dinsdag 13 september en dinsdag 11 oktober. Aanvang steeds 19.00 uur. Aanmelden bij de USC Science Park, zie www.usc.uva.nl
Volgend op de introductie cursus van 13 september, start op 11 oktober (20.00 uur) een GVB cursus, bestaande uit 6 lessen en een proefexamen van 2 uur met de pro op de GVB examenbaan. Kosten 105 euro. Aanmelden door overmaking van het cursusbedrag op rekening 517.10.92 tnv US Golf Amsterdam.
Voor beide cursussen geldt, dat golfclubs gratis ter beschikking worden gesteld.

Geef een reactie