Notulen ALV 2016

Aanwezig: André, Diantha, Erik, Gertjan, Guus, Harold, Keetje, Tom A en Yvette.
Afmeldingen van: Annemiek, Coen, Dirk-Jan en Pieter J.

01. Notulen 2015 akkoord,
alleen de spelregelaanpassingen op de site ontbraken nog, maar inmiddels heeft Pieter F beloofd deze op de site te zetten dan wel copij hiervoor in te leveren.
02. Kerstgolf 2016
Datum 17 december, Yvette regelt het restaurant voor het kersteten
03. Herfstreis 2016
Reiscoördinator Guus regelt  2 of 3 dagen golf in het weekend van 1 oktober a.s. De meest waarschijnlijke optie is het Rijk van Nijmegen.
04. Contributie 2017
Blijft onveranderd op 30 euro.
05. Ledental 2016
10% hoger dan 2015
06. Uitgaven en inkomsten
Zowel in 2015 als in 2016 zijn de uitgaven en inkomsten nagenoeg gelijk. De club is financieel zeer gezond.
07. 15 jarig bestaan US Golf
In mei 2017 bestaat de club 15 jaar. Een commissie is samengesteld met Erik, Guus en André om een lokatie te bepalen. Er wordt gestreefd naar een verblijf in een huis met vele slaap- en badkamers. De datum is bepaald op het pinksterweekend van 2 tot 4 juni. Speciaal voor dit lustrum zullen ook nieuwe US zomergolfshirts met korte mouwen worden ingekocht. Actie Guus.
08. Try-out 2x 9 holes + lunch buiten de Hoge Dijk
Het idee van Guus is met instemming ontvangen. Gedacht wordt om dit 4x per jaar te doen, maar eerst een try-out. Gedacht wordt o.a. aan Nunspeet. Vooral banen waar we niet vaak spelen. Guus (alweer hij) regelt de try-out. Mogelijk ergens in september. De try-out kan op zaterdag of zondag zijn; er is dat weekend dan geen 18 holes competitie.
09. Starttijden 2016
Er blijkt algemene tevredenheid te zijn over de starttijden dit seizoen. Een maand van te voren ipv een half jaar van te voren blijkt in de praktijk reuze mee te vallen, mede dankzij de effort van Pieter. Alleen zondagmiddag laat is het minst populair, dan liever op de zaterdag wordt gevraagd.
10. Rondvraag nieuwe shirts
Er is behoefte aan nieuwe (luchtige) golfshirts. Komt goed uit met het komende lustrum. Dus speciaal voor dit lustrum zullen ook nieuwe US zomergolfshirts met korte mouwen worden ingekocht. Actie Guus.

 

 

Geef een reactie