• Jacqueline de By

  Ja, dat was een erg leuke bijzondere bal.

 • Tom Verdouw

  Tom, dit gaat over afgelopen zondag, even opletten hè….

 • Tom Verdouw

  Ik sta ook op de site ingeschreven maar niet op de startlijst. Waar gaat het fout??
  Ik neem dan Roel zijn plek wel in.

 • Harold Alexander

  Ik Ben erbij 🙂

 • Harold Alexander

  Ik zie mijn naam nergens, terwijl ik toch echt op tijd was ingeschreven! Ik kijk of het morgen bij DHD alsnog lukt.

Verslag ALV 21 december 2019

Aanwezig:           Guus, Henk, Andre, Dianthe, Pieter P, Annemieke, Boudewijn, Keetje, Harold, Tom A, Pieter J, Tom V, Coen, Nicole, Gertjan, Jacqueline

Financieel overzicht:
Tom A brengt verslag uit: Het saldo van de kas blijft ook dit jaar weer rond de € 7.000 staan. Voorgesteld wordt daarom de contributie niet te verhogen. Dit voorstel wordt aangenomen door de vergadering en dus zal de contributie weer € 30,00 zijn.

Ballen:
Er is vooronderzoek gedaan.
Besloten wordt de keuze te delegeren aan Tom A, Boudewijn en Pieter J.

Lustrum:
Na enige discussie over het moment van oprichting wordt afgesproken dat het officiële 4e lustrum in 2021 zal zijn.

Wintercompetitie 9-holes:
Annemieke en Diantha zullen de wedstrijden voor de 9-holes wintercompetitie organiseren.

Wedstrijden:
De wedstrijden met Drkshorn en de Zweden waren een succes. Mogelijk komt hier een vervolg op. Tom A onderzoekt –opnieuw- de mogelijkheden voor een wedstrijd met de Belgen.

Reizen:
Voorjaarsreis  2020: Kees heeft ons uitgenodigd voor zijn huis in Frankrijk met Hemelvaart (21-24 mei). Deze optie wordt met dank aanvaard, verdere invulling en afspraken volgen.

Najaarreis 2020: Tom V en Andre werken de Schotland optie uit.

Bestuur:
Boudewijn neemt de wedstrijdcie taak van Pieter over verder blijft het bestuur zitten.

Prijzen:
De voorzitter deelt de prijzen uit (voorzover de winnaars aanwezig zijn):

9 holes kampioen:           Harold
18-holes kampioen:        Boudewijn
Meeste neary’s:               Boudewijn
Birdie klassement:           Henk
Kerstgolf uitslag:             Andre 18 stableford punten

Afsluiting:
De voorzitter bedankt Pieter voor al zijn inzet voor de wedstrijdcommissie.

Contributie 2020

De contributie voor 2020 is gelijk gebleven aan die van vorig jaar. Sterker nog, sinds 2008 is de contributie niet verhoogd en gebleven op 30 euro.
Al 10 leden hebben de contributie voor 2020 al betaald. Want het scheelt in de vermogens belasting:-)

Contributie kan je overmaken op rekening nr NL43 INGB 0005 1710 92 tnv US Golf Amsterdam.

Plaatsvervanger

Ik zie dat ik ingeschreven sta, maar ik had me niet opgegeven. Toch staat er dat er maar 5 inschrijvingen zijn, dus ik denk dat er iets scheef loopt. Geeft niet, ik doe mee en bel DHD wel even om alles te dubbelchecken. Vervang ik Roel, ga ik wel voor dag en dauw op om om 11:10 af te slaan. Fore! Tjerk

 • Dirk Jan Rol

  Pieter, kan zich niet helemaal vinden in de loop der dingen, zoals jij ze beschrijft, waarde Tjerk.

 • Roel van Hunnik

  Er is helaas iets misgegaan in de planning. Het blijkt dat ik ook sta ingeschreven en ben ingedeeld bij de competitie training van zondag. Een onafhankelijk notaris heeft lootjes getrokken en…jammer, jammer…ik moet meedoen bij die andere partij. Ik had ook liever uitgeslapen tot 11.10 uur maar het is niet anders. Ik zal me afmelden bij  DHD. Tot spoedig!!