Bestuursvergadering

Bestuursvergadering USGOLF  8-10-2020

Aanwezig via Watsapp: Andre,  Tom,  Coen, Boudewijn

Aanvang: 20:00

Besproken punten:

 1. Kerstgolf, kerstdiner en algemende leden vergadering.

Gezien de te verwachten covid-19 omstandigheden is besloten:

 • het Kerstgolf onder voorbehoud te organiseren op zaterdag 19 december;
 • het Kerstdiner over te slaan, maar als de covid-19 omstandigheden dat toelaten, een Pinksterdiner te organiseren;
 • de algemene ledenvergadering uit te stellen en te koppelen aan dit Pinksterdiner en/of een Pinkstergolf.

Op de website zal mededeling gedaan worden van dit voorstel tot uitstel van de ALV en zal de leden gelegenheid geboden worden hier bezwaar tegen in te dienen bij het bestuur. Tevens zal een mail verstuurd worden.

 • Financien en contributie.

Verwacht wordt dat de financiële situatie minimaal gelijk, danwel positief zal zijn over 2020. Dit komt onder andere doordat  we langer met de ballen doen (minder afschrijving).

Besloten wordt daarom de contributie ongewijzigd te laten voor 2021.

 • Prijsuitreiking

De standen van de zondagcompetities zullen door Boudewijn verzameld worden en op de website worden geplaatst. Voor de 9 holes winter en zomercompetitie zal doen 1 stand opmaken en op de website plaatsen.

Boudewijn stelt uitslagen op

 • Bestuur

Alle bestuursleden hebben zich beschikbaar gesteld nog een jaar aan te blijven.

 • Jubileum

Er zal  op de ALV Pinksteren een agendapunt Commissie 2022 geplaatst worden.

20:35     Einde vergadering

van het Bestuur

Beste leden,

Het bestuur stelt voor de algemene ledenvergadering, die traditioneel na het kerstgolf wordt gehouden, uit te stellen. Het kerstgolf zelf wordt –onder voorbehoud- wel georganiseerd. Het kerstdiner zal niet plaatsvinden.

We willen de ALV nu met/rond  Pinksteren organiseren, wellicht met golf event en diner.

Laat het weten als je bezwaar hebt tegen dit voorstel voor verplaatsing ALV.

 

Het bestuur.

 • Wever

  Als Zandvoort niet kan, dan misschien Spandersbosch voor de kerstgolf?

 • Boudewijn Beijen

  Tom,

  Natuurlijk telt dit mee voor de zomercompetitie. We beginnen met ieder 18 punten, op zijn minst.

  En het is weer ballenfestijn, dubbel vanwege de late aan- en afmelders.

 • Tom Verdouw

  Ik heb geregeld dat om 10:20 uur de flight bestaat uit:

  Beijen, Lammers, Alexander!

  Ik speel dus ook de maandbeker 18 holes, vandaar deze aanpassing.

   

 • Tom Verdouw

  telt dit dan nog mee voor de zomercompetitie?

 • Andre Zoon

  Moet ook afzeggen, ik ben in quarantaine. Schoonzus heeft Corona en was zondag, na het golf te eten.

 • Roel van Hunnik

  correctie…ik ga 11 oktober de maandbeker spelen en maak dus geen gebruik van de opengevallen plek van Feizal. excuses voor het eventueel ongemak.

 • Roel van Hunnik

  dor het uitvallen van de ngf comp val ik graag in op de plek van Feizal. leuk!!

 • Boudewijn Beijen

  Ik kan de US inschrijvingen niet zo eenvoudig veranderen maar bij de Hoge Dijk is het wel gelukt. We spelen nu de eerst flight met 2 en de tweede flight met 3

 • Tom Verdouw

  Ik doe 11 oktober wel mee!

  Probeer me aan te melden via olympus.

 • Harold Alexander

  Sterkte, Tjerk!

 • Tom Verdouw

  Ik speel al op de West-Friese morgen dus de plek blijft beschikbaar

 • Andre Zoon

  Goed gedaan, jochie!!

 • Harold Alexander

  Goed werk, Boudewijn!